tisdag 25 februari 2014

Vad hade alternativet till EUs krispolitik varit?


Jag talade idag i Europaparlamentet om hur krishanteringen inom EU var nödvändig, trots att det finns stora sociala problem i krisens Europa. Det är inte hållbart av vänstergrupperna inom parlamentet att ensidigt kritisera trojkans reformer om de inte själva bidrar med några alternativ. Reformerade offentliga sektorer och liberaliserade arbetsmarknadsreformer var nödvändiga. Utan konkreta motförslag från vänsterns håll blir kritiken ohederlig och orealistisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar