tisdag 18 februari 2014

EU måste samarbeta för att stoppa fusket


Idag röstade Europaparlamentets budgetkontrollutskott för ett betänkande om att inrätta en Europeisk Åklagarmyndighet för att stoppa bedrägeri med EU:s finansiella medel.

Varje år förlorar EU minst 500 miljoner euro i utgifter och inkomster genom misstänkta bedrägerier. Det är därför rimligt att inrätta en ny europeisk åklagarmyndighet för att stänga de kryphål som gör att kriminella personer kan försnilla skattebetalarnas pengar. EU:s byrå för bedrägeribekämpning, OLAF, har under de senaste åren fått tillbaka 200 miljoner bortfuskade euro till EU:s budget - och till skattebetalarna. I dessa tider av ekonomisk kris behöver vi mer än någonsin se till att hela denna enorma summa kommer tillbaka till den lagliga ekonomin.

Lissabonfördraget gör det möjligt att inrätta en Europeisk Åklagarmyndighet om minst nio medlemsländer så vill. Myndigheten ska ha en decentraliserad organisation med säte i Luxemburg och med minst en delegerad europeisk åklagare i varje medlemsstat som ska se till att EU:s finansiella medel används på rätt sätt.

Jag asner att det är beklagligt att den svenska regeringen inte stödjer EU-kommissionens förslag. Jag välkomnar förslaget och vill att det europeiska samarbetet mot bedrägeri ska utvecklas. Om det kan göras mer effektivt genom samarbete finns inga ursäkter för att ställa sig vid sidan av.
Betänkandet fick stort stöd i budgetkontrollutskottet där även flera av mina ändringsförslag fick stöd. Nu är det upp till det ledande utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter att rösta om sitt interim betänkande denna veckas torsdag, den 20 februari. Vi får hoppas på ett lika positivt resultat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar