onsdag 12 februari 2014

Slå vakt om den fria rörligheten i Europa!Idag var jag moderator på ett seminarium om fri rörlighet inom EU. I dyningarna efter schweiziska folkets ja till begränsad invandring och David Camerons beslut att göra den fria rörligheten inom unionen mindre fri är detta ämne ytterst aktuellt. Diskussionen berörde främst de möjligheter och problem som fri rörlighet medför.
 
Alla medverkande panellister framhöll vikten av att skydda den fria rörligheten för människor inom EU, men vissa var mer optimistiska än andra gällande dess ekonomiska värde. Europaparlamentarikern Kinga Göncz talade dock om den tillväxtpotential som arbetskraftsinvandring tillför. Jag höll dock med Anna Maria Corazza Bildt då hon sa att vi måste svara både med emotionella och logiska argument mot de främlingsfientliga och populistiska krafter som försöker inskränka den fria rörligheten för vissa EU-medborgare.
 
Endast som en enhet, förenad i sin mångfald kan EU vara en global maktfaktor och moralisk kämpe i världspolitiken. Det var glädjande att höra Sverige som ett gott exempel på väl utnyttjad arbetskraftsinvandring, även om jag påminde om de problem som till exempel min hemstad Malmö upplever med rasism och anti-semitism. I min avslutande kommentar nämnde jag hur vi enbart har fruktan själv att vara rädda för i arbetet för en bibehållen fri rörlighet och ett öppet Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar