fredag 21 februari 2014

Ökad konkurrens bland EU:s kortföretag

I går röstade Europaparlamentets ekonomiutskott om en viktig och kontroversiell rapport om kortavgifter. I juli förra året presenterade kommissionen ett förslag där de avgifter som banker tar ut av varandra vid ett kortköp skulle regleras. Dessa betalningstransaktioner har inte fungerat så som det var tänkt då en extra avgift ofta läggs på, en multilateral förmedlingsavgift mellan handlarens bank och konsumentens bank.
 
Den här avgiften har varierat kraftigt mellan EU-länderna beroende på hur vanligt det är att använda kort, från runt 2 procent till hela 20 procent i Polen. Att marknaden har blivit så snedvriden beror på att de två stora kortföretagen VISA och MasterCard ofta har monopol på kredit- eller debet marknaden. Höga förmedlingsavgifter för handlaren leder till höga slutpriser för konsumenten, som ofta inte ens är medveten om att avgiften finns. Konkurrensen mellan de två stora kortföretagen har varit att erbjuda så höga avgifter, som den förmedlande banken tjänar på, vilket lett till att priserna pressats upp och inte ned.
 
Kommissionens förslag är att alla kortföretag inom EU inte får ta ut en högre avgift än 0,3 procent för kreditkorts transaktioner och 0,2 procent för debetkort transaktioner.  Idag finns ingen lagstiftning om förmedlingsavgifter i EU, förutom indirekt i Danmark för serviceavgiften som inte finns, då kunden har direkt kontakt med säljaren. Däremot är Storbritannien, Tyskland och Italien på väg att införa liknande lagstiftningar.
 
Jag är tveksam till all sorts prisreglering och vill gärna att marknaden regler sig själv genom konkurrens och konsumentinflytande.Så har det inte varit i det här fallet. Då marknaden totalt domineras av två företag har det varit ytterst svårt för mindre kortföretag att slå sig och konkurrera med bättre priser. Jag valde därför att stödja kommissionens förslag, men med vissa ändringar.
 
Jag föreslog tillsammans med min nederländska kollega Sophie in't Veld att även andra kortföretag än VISA och MasterCard skulle regleras på samma sätt, men bara om de hade en tillräckligt stor del av marknaden. På så sätt kan vi tillåta företag att växa till sig och vid en given marknadsandel konkurrerar de på samma villkor som de stora företagen.

I Sverige och andra nordiska länder finns ett fenomen som är ovanligare i EU, nämligen att betala en kopp kaffe med kortet. För att mindre handlare inte skulle gå back på att låta kunder betala små summor med kort såg vi till att ett golv på 7 eurocent skulle införas, vilket fick stort stöd i ekonomiutskottet. 
 
Rapporten fick stort stöd i utskottet och nu är det upp till hela Europaparlamentet att rösta om saken innan påsk. Jag hoppas vi kan landa i samma balanserade
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar