måndag 11 november 2013

Seminarium i Malmö om organiserad brottslighet

Idag inleddes dagen i Malmö med ett seminarium om organiserad gränsöverskridande kriminalitet i Europa. Som medlem av det tillfälliga utskottet mot organiserad brottslighet i Europaparlamentet, CRIM-utskottet, har jag de senaste 18 månaderna lyssnat till experter på området tillsammans med kollgerna i utskottet tagit fram en rapport med ett 20-tal förslag på åtgärder på EU-nivå.

Idag finns 3600 kriminella ligor i Europa, och det är inte bara den sicilianska maffian som vi kanske tänker på- Även Sverige är drabbat. Det är våldsdåden i Malmö och Göteborg bevis på. Av de 10 miljoner illegala vapen som finns i EU kommer en andel även till våra svenska städer.

Under seminariet i Malmö presenterar jag CRIM-utskottets arbete i Europaparlamentet.

Förutom att presentera arbetet som CRIM-utskottet hade jag även bjudit in ett par experter på området. Solweig Wollstad är åklagare vid Internationella åklagarmyndigheten i Skåne län, Stefan Sintéus är chef för länskriminalen i Malmö och Joakim Palmqvist är välkänd journalist och författare som kartlagt ligor i Sverige. Folkpartiets rättspolitiska talesperson Johan Pehrson moderedare samtalet.

Johan Pehrson, Stefan Sintéus, Solweig Wollstad och Joakim Palmqvist berättar om hur ligorna kan stoppas. 

Ett 50-tal personer hade tagit sig till lokalerna i Malmö och diskussionen med publiken handlade mycket om tilliten till andra EU-länders polis och rättsystem. Kan man tro att polisen i Bulgarien och Rumänien gör ett lika bra jobb som polisen i Sverige? Ja, det kan man. Förutom att det finns goda exempel på samarbete för att stoppa trafficking gav Solweig Wollstad ett bra exempel. Efter sina år som svensk samordnare för Eurojust, EU:s åklagaresamarbete, i Haag har hon god kännedom om de ländernas rättstraditioner och effektivitet. Polisen i Storbritannien och Italien litar inte på den svenska polisen, utan anser att man är för flat mot kriminella ligor. Det som är smuggling i ett land är bedrägeri i ett annat. Vad som behövs är god kännedom om andra länders system och personliga kontakter. Just därför tycker jag det är tråkigt att Sveriges riksdag och justitieminister inte ställde sig bakom EU-kommissionens förslag om att utvidga Eurojust till en åklagarmyndighet.

När brottsligheten är gränsöverskridande räcker det inte med nationella lösnngar. Förutom gemensamma brottsrekvisit och straffstater för de brott som är särskilt allvarliga, som narkotikabrott och penningtvätt, krävs också mer information om till allmänheten. Idag faller en fjärdedel av svenska folket för bedrägeri. Det kan vara allt från orealistiskt billiga taxiresor till dyra telefoner som reas ut på internet. Förutom att de drabbar miljontals konsumenter ger det nödvändiga inkomster till skurkarna. Här har vi alla ett ansvar att tänka efter innan vi faller för ett kap. Mycket ofta är det för bra för att vara sant.

1 kommentar:

  1. Samhällets kärna drabbas numera , när det utsätts för organiserat utnyttjande via de generösa och välvilliga regler som tänjs och ger generösa ersättningar till en utvald krets.
    Läs-dansande assistentkrävande 62 åringen eller Södertäljes hemtjänstbolag.

    SvaraRadera