onsdag 20 november 2013

Europaparlamentet röstar för kvotering

Europaparlamentet har idag röstat för kvotering i bolagsstyrelser. Om medlemsstaterna i Ministerrådet följer samma linje kommer alla EU:s företag med fler med fler än 250 anställda vara tvungna att ha en bolagsstyrelse som består av minst 40 % kvinnor.

Min kollega Cecilia Wikström har varit den liberala gruppens skuggrapportör i utskottet för rättsliga frågor och jag har varit det i utskottet för ekonomi och valutafrågor. Vi är båda överens. Jämställdhet måste ha högsta prioritet och kvotering är fel väg att gå.

Istället för att EU ska lägga sig i vilka som sitter i företagens styrelser borde det vara upp till ägarna själva. Det är ägarna som har investerat i företaget, inte EU, och därför ska också ägarna utse styrelsen. Det är en grundbult i äganderätten. Det är däremot viktigt att poängtera att vi fortfarande ska ställa krav och arbeta för förbättrad jämställdhet i våra djupt mansdominerade styrelser.

Vad Cecilia och jag förespråkar är den danska modellen. En modell som brukar kallas 'följ eller förklara', där företagen själva sätter upp mål för sitt jämställdhetsarbete och sedan har att antingen följa målen eller tydligt förklara varför det inte uppnåtts. Det är en liberal väg för jämställdhet.

Trots de långtgående kraven på kvotering är jag dock nöjd med att flera av mina tillägg i rapporten röstades igenom, exempelvis att EU:s institutioner bör föregå med gått exempel. Det innefattar Europeiska Centralbanken som måste göra något åt sin obefintliga jämställdhet. Idag finns ingen kvinna i ECB:s direktion.

Här kan du lyssnapå det tal jag höll i parlamentet inför omröstningen.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar