tisdag 5 november 2013

Europaparlamentet ställer Trojkan till svars

Idag medverkade jag i Sveriges Radios Studio Ett, om den så kallade trojkan och eurozonens krishantering. Trojkan som består av Kommissionen, Europeiska Centralbanken och Internationella Valutafonden har fått mycket kritik för sitt sätt att försöka åtgärda krisen i eurozonen. Kritiken har dels handlat om den tuffa åtstramningspolitik som Trojkan förordat för Europas länder i kirs och dels det demokratiska underskott som Trojkan lider av.

Jag anser att stora delar av den ekonomiska politik som genomförts varit nödvändig för att länderna ska ta sig ur krisen. Däremot är trojkans demokratiska underskott ett enormt problem. Vi kan inte ha ett system som tillåter att miljontals människors framtid avgörs utan insyn bakom stängda dörrar och av icke-folkvalda teknokrater. Därför är det glädjande att Europaparlamentet idag, genom en utfrågning av representanter från Kommissionen och Europeiska Centralbanken, inledde arbetet med att ställa trojkan till svars och kräva större insyn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar