onsdag 17 april 2013

Tondöva bankdirektörer gör att regelverk stärks
Idag röstade Europaparlamentet i Strasbourg om det kapitaltäckningsdirektiv som ska få bankerna att ha större kapitalbuffertar och hålla kapital av bättre kvalitet. Direktivet är en viktig del i arbetet med att bygga skyddsvallar mot en ny finanskris och bygger på de nya internationella standarderna för kapitaltäckning, Basel III.

Finanskrisen har påvisat att bankerna tog allt för stora risker samtidigt som man betalade hutlösa summor i form av bonusar. Därmed måtse nu tyvärr tak för bonusar regleras i lag. Min förhoppning var att detta hade kunnat lösas av branschen, men alltför många bankdirektörer visat sig helt tondöva för den allmänna opinionens krav.

Ekonomiutskottet ställde sig också bakom mitt förslag om att ändra nomineringsprocessen till bankstyrelserna för att minska mansdominansen i bankvärlden. I förslaget ingår att varje bank borde sätta sina egna mål för andelen kvinnor i styrelsen.

Jag jobbar vidare med jämställdhetsfrågan i ekonomiutskottet där jag är rapportör för ett yttrande rörande EU-kommissionens förslag om könsförelning i bolagsstyrelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar