onsdag 17 april 2013

Trevligt studiebesök i Europaparlamentet

I förra veckan fick vi besök av Eva Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska från Malmö stad. Eva "skuggade" mig och mina medarbetare under torsdagen och såhär beskriver hon sin vistelse:

"Ett studiebesök i EU-parlamentet i Bryssel - kan det vara något? För min del blev det en mycket intressant, stimulerande och lärorik dag. Tack för det Olle Schmidt och dina medarbetare. 


Jag var i Bryssel genom ett fortbildningsprogram i Malmö stad - Södra innerstadens stadsdelsförvaltning, som ger möjlighet inom ramen för det s.k. EU-paketet att förkovra sig i EU. Detta innebär en studiecirkel på hemmaplan samt en vecka i Bryssel och olika studiebesök på EU:s institutioner.  Ett av besöken är under en dag förlagd till parlamentet och skuggning av en parlamentariker/politisk sekreterare. 

Min dag innefattade bl.a. ett sammanträde i IMCO (konsumentutskott) och som gav en god bild av de olika stegen i berednings- och beslutsprocessen av ett ärende. Därefter följde ett besök av HR- och ekonomichefer från skånska kommunerna på studieresa som liksom jag fick en allmän presentation av EU-parlamentet, dess organisation och arbete. 

Mitt omedelbara intryck av veckan i Bryssel är det starka engagemang för Europa som finns här och som jag hela tiden möttes av!" 


Tack Eva för ditt besök

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar