söndag 24 februari 2013

Mer att lära sig i Halmstad och Ystad

Förra veckan avslutades med två dagar avsatta för studiebesök.

I samband med att jag meddelade min sorti från EP funderade jag över hur många resor runt om i landet jag gjort genom åren.

Vi har en karta på kontoret i Bryssel över vårt vidsträckta land och här kan vi se ett tjugotal blinda fläckar, i Närke/Värmland, norr om Luleå och i Jämtland. De sistnämnda kommunerna kommer jag att besöka i början av maj. Övriga delar hoppas jag kunna klara av fram till mitten av 2014 – om mina FP-vänner vill ha ett besök av en avgående MEP?
Torsdagen ägnade jag åt Halmstad, dit Suzanne Åkerlund och Pär Carlsson inbjudit mig.

Vi träffade studenter på högskolan, hade ett samtal om framtidens högskola i vårt land med högskolans rektor, intressant information om det lyckosamma företaget, Comfort Audio, inom hörselprodukter samt en djupgående diskussion med garnisonsledningen på Lv6 i Halmstad om Sveriges försvar och hur EU:s Nordic Battle Group klara sitt uppdrag. En ung kvinna från Svedala förevisade den radarutrustning som med personal från Halmstad i somras skyddade Olympiaden i London från attacker av små luftfarkoster som inte kan upptäckas av traditionell radarteknik. Vid Themsens mynning var de svenska soldaterna stationerande.
Dagen avslutades med ett offentligt möte i det vackra biblioteket vid Nissans strand. Stimulerande att diskutera Europas framtid med ett insatt och vetgirigt auditorium.

Luftvärnsregementet Lv 6 i Halmstad


Comfort Audio utvecklar och tillverkar hörselhjälpmedel för personer med nedsatt hörsel, idag finns deras produkter i ett tjugotal länder.


 
Fredagen ägnades åt Ystads Hamn och dess utveckling i ett EU, som satsar alltmer på fartygsburna transporter. Också hamen uppmärksammade mitt besök.
Folkpartisten Hans Hulthén och jag diskuterade också med hamnchefen Björn Boström om hur kunna kontrollera ratt(o)nykterheten hos dem som lämnar färjorna från Bornholm och Polen. Karin Olsson Lindström har länge drivit just denna fråga.
Hans Hulthén, hamnens VD Björn Boström och jag under besöket i hamnen.


Före hemfärden hann  jag med ett besök på Ystads Allehanda och ett samtal med politiska redaktören, Petter Birgersson. Lärorikt!
Idag har FP Malmö årsmöte med antagande av ett visionsprogram!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar