onsdag 27 februari 2013

Besök från Gymnasieskolan Knut HahnPå bilden ser ni Knut Hahnskolans internationella kontakt och
EU-ambassadör Ursula Sandin-Gullander och jag själv


Igår hade jag besök av en grupp gymnasielärare från Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby. Efter en mer generell genomgång om parlamentet av vår besöksansvariga träffade jag lärarna för att prata om de mer politiska aspekterna av mitt arbete i parlamentet, om utvecklingen i parlamentet sedan EU:s utvidgning 2004 samt den finansiella och ekonomiska krisen.


En lärare frågade mig om man inte kan se ett samband mellan överföringen av mer makt till EU och det avtagande förtroendet för unionen och dess företrädare. Jag svarade att många av de åtgärder som tagits under senare år har varit framdrivna av den brådskande krissituation som många länder befunnit sig i. Samtidigt är det sant att den demokratiskt legitimiteten har kommit i kläm.


Jag påminde även om att det är lätt för Sverige att sätta sig på höga hästar idag men att vi satt i samma båt som dagens krisländer i början på 90-talet. Jag kommer ihåg när jag satt som riksdagsledamot i finansutskottet och räntan låg på 200 %!


Jag fick även frågan hur arbetet i parlamentet har förändrats sedan jag kom till hit 1999. Jag förklarade att parlamentet, förutom att vi har fått mer att säga till om, har gått från att ha varit fransk-tyskt till att bli europeiskt i samband med anslutningen av de tio nya medlemsländerna från Central och Östeuropa 2004.

Stort tack till gruppen från Ronneby som kom och hälsade på. Europaparlamentet, precis som riksdagen, är ert parlament.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar