måndag 4 februari 2013

Småföretagare är EU:s ryggrad

EU kan göras konkurrenskraftigt igen, men då måste småföretagarna känna att de har parlamentets och EU:s stöd.

Vid SME-dagen häromåret framkom att okunskapen om vad EU har att erbjuda småföretagare i form av bidrag, lån och i vissa fall garantier är stor. Vi måste bli mycket bättre på att sprida informationen.

När jag frågar företagare vad de vill ha blir svaret: enklare regler, lägre skatter och tätare samarbete mellan näringsliv och samhälle. Här har vi alla ett ansvar!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar