tisdag 20 september 2011

Om demokrati och Zimbabwe - Let Freedom Ring! Låt frihetsklockor klämta

Idag organiserade jag och Zimbabwe Europe Network ett seminarium i Europaparlamentet. Temat var "Demokrati i Zimbabwe - utvärdering tre år efter maktuppgörelsen".


Huvudtalare var Zimbabwes minister för "National Healing and Reconciliation", Moses Mzila Ndlovu som jag känner sedan tidigare. Han hör till partiet MDC-N. Han talade bland annat öppenhjärtigt och personligt om de trakasserier han själv råkat ut för - under sin tid som minister! - från myndigheternas sida. Den koloniala bakgrunden, problemet med långvarigt odemokratiskt styre och det faktum att oerhört grova förbrytelser inte granskats och förövare ställts till svars togs upp. Samtidigt påpekade han också det nya i att man nu ändå kunde sitta runt bordet, företrädare från olika partier - som zimbabwier. Detta ansåg han ändå var ett litet tecken på framsteg.


Därefter följde en serie talare, främst representanter från civilsamhället. En första panel talade om val och demokrati i Zimbabwe generellt. Problem som togs upp var det politiska våldet, bristfälliga valobservationer och problem i valorganisationen, exempelvis med fastställande av röstlängder. En fråga som ställdes flera gånger var: är Zimbabwe redo för demokratiska val? Dessutom togs frågan om en reviderad konstitution upp - men det slogs fast att även om en ny konstitution antas krävs mer för att säkra en demokrati. Inte minst modiga och principfasta demokrater.

Seminariets andra del bestod av en djupdykning i det specifika fallet om Zimbabwes diamantindustri och frågan om hur naturresurserna kan användas korrekt, effektivt och utan att mänskliga rättigheter kommer i kläm. Bland talarna fanns Farai Muguwe som varit mycket aktiv i turerna kring Kimberleyprocessen. Även min kollega från De Gröna, Judith Sargentini, gjorde passionerade inlägg.
Det hela blev ett mycket lyckat och intressant evenemang. Många perspektiv och argument fördes fram i en rik debatt. Jag tror vi alla fick med oss något nytt att fundera över från mötet.

Som Martin Luther King sa i sitt berömda tal: låt frihetens klockor klämta!

Let freedom ring!

Och än finns det frihetsklockor som behöver ringas i, på flera ställen runt världen. Eritrea, Zimbabwe, Vitryssland är bara några exempel.

Läs för övrigt gärna debattartikeln jag skrev häromdagen om demokratin i Zimbabwe.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar