onsdag 28 september 2011

Välkommet ja till sexpacket om ekonomisk styrning

I dag röstade Europaparlamentet igenom sex lagförslag för att skärpa den ekonomiska styrningen i EU. Jag välkomnar beslutet. Nu har en mycket viktig byggsten lagts på plats för att återupprätta förtroendet för euron och förhindra framtida kriser.

Med lagstiftningspaketet åtgärdas en stor del av de brister som har avslöjats kring övervakningen av EU-ländernas ekonomi. Redan före krisen fanns det klara regler för budgetunderskott och statsskulder skulle hanteras. Men när det väl gällde, respekterade vissa EU-länder inte dessa regler. Nu kan Euroländerna inte längre att kunna ignorera Kommissionens varningar om att de måste ändra sin budgetpolitik.

Det är inte en fråga om att Bryssel dikterar hur länder ska ta tag i sina ekonomiska problem. Syftet med övervakningen är att få länderna att se sanningen i vitögat när det gäller den ekonomiska utvecklingen och lösa problemen i tid.

En möjlighet att utfärda böter, sanktioner, införs för länder som vid upprepade tillfällen fuskar eller låter bli att ta tag i de ekonomiska problemen.

Utan paketet på plats löper vi risken att beslutsfattare faller tillbaka i gamla mönster samma dag som krisen är över och tillåter alltför stora budgetunderskott och statsskulder. Därför var resultatet av dagens omröstning viktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar