onsdag 28 september 2011

Finansiell transaktionsskatt - en giftig skatt?

Idag presenterade Budgetkommissionär Semeta sitt förslag till finansiell transaktionsskatt, FTT. Skatten riskerar att dränera Europas kapitalmarknader på riskvilligt kapital och att handeln flyttar till länder utanför Europa.

Jag är som liberal öppen för att diskutera sätt att hitta nya skattekällor, nu och efter finanskrisen, men skatt på finansiella transaktioner är fel för att öka skatteintäkterna på i Europa.

Erfarenheterna från den svenska transaktionsskatten på handel med värdepapper i slutet av 80-talet, den så kallade valpskatten, är avskräckande. Skatteintäkterna blev inte så stora som förväntat eftersom handeln flyttade till London och skatten avskaffades 1990. En Europeisk FTT leder till att handeln flyttar till oreglerade marknader utanför Europa. Ska en transaktionsskatt införas måste den införas globalt för att den ska kunna fungera.

Även om transaktionsskatten i Kommissionens förslag är låg, 0,1 procent, på handeln med aktier och statspapper och 0,001 procent på derivat så är skatten ett slag mot Europas kapitalmarknader.

Europa behöver effektiva, väl fungerande, kapitalmarknader där små- och medelstora tillväxtföretag kan söka sin finansiering till en rimlig kostnad. En finansiell transaktionsskatt riskerar att leda till att småsparare får stå för notan genom att skatten förs över från bankerna till sina kunder. Högre kostnader för sparande till pensionen är inte rätt väg fram.

En skatt på finansiella transaktioner är först och främst en politisk markering från vänsterhåll mot finanssektorn. De onda spekulanterna ska klämmas åt. Man vill kasta grus i maskineriet och göra värdepappershandeln dyrare, svårare och långsammare.

Sverige har i förhållande till andra länder en stor banksektor. En skatt på transaktioner riskerar att leda till att handeln i Sverige flyttas till länder utanför Europa.

Kommissionen tror att andra länder utanför Europa kommer att följa efter och införa skatten. Det är naivt. Bland de rikaste länderna i världen, G 20-länderna, är USA, Kanada och Australien emot att införa skatten. För att den ska fungera måste den vara global eftersom handeln är global. De enda som gynnas av en ny Europeisk skatt är finansmarknaderna i New York, Singapore, Hong Kong med flera.

Syftet att få in mer pengar till EU:s kassa och att finansbranschen bidrar till samhället är bra. Men en transaktionsskatt är fel metod eftersom det stryper Europa på kapital.

Jag tror istället att det kan införas en låg momssats på finansiella tjänster, en så kallad, finansiell aktivitetsskatt. Men det bör ske i samråd med branschen.

En FTT är fel metod för att skapa ett mer konkurrenskraftigt Europa och riskerar att bli ett slag i luften. Enligt Kommissionens beräkningar leder skatten till en halv procent lägre tillväxt. I 40 år har transaktionsskatten diskuterats - det är dags att sluta diskutera denna skatt och istället fokusera diskussionen på hur vi kan skapa högre tillväxt och jobb i Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar