tisdag 27 september 2011

Stöd för momsfrihet för ideella sektorn

Frågan om föreningars momsfrihet har varit aktuell sedan EU-kommissionen i våras inledde ett överträdelseförfarande mot Sverige på grund av ideella organisationers momsbefrielse. I torsdags röstade vi i Europaparlamentets ekonomiutskott om ett betänkande om mervärdesskattens framtid. Förslaget om nationella momsundantag för ideella organisationer, som jag tillsammans med Lena Ek (C) och kollegor från sex länder lagt in, fick stort stöd.

Det var mycket tillfredställande att en stor majoritet i utskottet stod bakom förslaget att momsbefria ideella organisationer. Detta skickar en viktig signal att Europaparlamentets ekonomutskott står bakom vårt krav.

Utskottet vill att det i framtiden ska vara möjligt för medlemsstater att införa ett allmänt undantag från momsplikten för ideella organisationers verksamhet.

Föreningslivet drabbas mycket hårt om de tvingas betala moms. Det skapar onödig byråkrati och krångel om till exempel fotbollsföreningar ska tvingas redovisa moms för inkomster gällande försäljning av korv och läsk. Frivilligt ideellt arbete ska uppmuntras, inte kvävas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar