torsdag 15 september 2011

Europaparlamentet kräver ökade insatser för Dawit Isaak

Europaparlamentet antog idag på initiativ av mig med kollegor en resolution om Dawit Isaak och brotten mot mänskliga rättigheter i Eritrea.

Resolutionen uppmanar Ministerrådet och Kommissionen att sträcka ut en hand till Afrikanska Unionen som möjlig samarbetspartner, kräver en offentlig genomgång av de åtgärder som vidtagits, samt kräver att man via biståndspolitikens mekanismer trappar upp arbetet för Dawit Isaaks frigivning.

Visst kunde vi ha antagit en ännu skarpare resolution, men att hela Parlamentet enats om denna text är ändå ett mycket stort steg. Jag är nöjd att vi lyckades driva igenom detta.

Europaparlamentet uppmärksammar Dawit Isaaks situation när nästan exakt tio år har gått sedan den svensk-eritreanske journalisten fängslades.

Det allra viktigaste med dagens resolution är att Europaparlamentet skickar en mycket tydlig signal till Eritrea och andra länder med politiska fångar: vi glömmer inte och vi tittar inte bort. Så länge det finns samvetsfångar i världens diktaturer kommer vi att fortsätta utöva påtryckningar med vad medel vi har.

I november möts också EU- och AVS-länderna i den gemensamma parlamentariska församlingen där jag är ledamot. Där kommer jag återigen att ta upp frågan i samband med en rapport som just nu utarbetas för församlingen om Eritrea och Dawit Isaak.

Läs parlamentets resolution i sin helhet här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar