torsdag 8 september 2011

Nära förhandlingslösning om sexpacket

En förhandlingslösning om lagstiftningspaketet om skärpt ekonomisk styrning är nu nära en lösning. Det senaste förslaget från det polska ordförandeskapet ser ut att få stöd i Europaparlamentet. Men förhandlingsläget är fortfarande oklart.

Det är glädjande att vi ser ljuset i tunneln och att en överenskommelse kan uppnås om sexpacket.

Rådet och Parlamentet är i princip överens kring omröstningsförfarandet kring införande av sanktioner i den förebyggande delen av stabilitets- och tillväxtpaketen.

Enligt det polska ordförandeskapets förslag ska Kommissionens rekommendationer kring ett land antas av rådet såvida inte en enkel majoritet avvisar det.

Parlamentets uppfattning är att det behövs en omvänd kvalificerad majoritet för att stoppa en rekommendation från kommissionen.

Att automaticiteten stärks är viktigt. Den nuvarande krisen visar att länderna inte ska kunna hålla varandra bakom ryggen och stoppa nödvändiga ekonomiska reformer. Här kan du läsa Guy Verhofstadts pressmeddelande om förhandlingarna.

Europaparlamentet och rådet kommer att genomföra förhandlingar nästa vecka för att försöka komma överens i de frågor där man fortfarande är oense.

Två knäckfrågor återstår:

1) Huruvida både överskott och underskott ska behandlas på samma sätt i respektive lands balansräkningar.

2) Ekonomisk dialog med Europaparlamentet. Parlamentet kräver att Medlemsstaternas finansministrar som inte sköter sig kommer till parlamentet för en dialog med Europaparlamentarikerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar