torsdag 5 maj 2011

Europas ansvar och ny ECB-chef

Skapas nya barriärer i Europa?
Igår presenterade Cecilia Malmström ett "Meddelande om Migration", som jag efter att jag läst de första rubrikerna kände mig något tveksam inför. Håller den fria rörligheten i Europa på att gå i graven? Sedan lyssnade jag på Cecilias presskonferens och läste hennes papper senare på kvällen och blev lugnad. Cecilia lyckas balansera mellan dem som kräver hinder och gränskontroller i tid och otid för att hålla bort människor från Europa och dem som vet att det öppna och fria Europa i grunden är stor fördel och en human rättighet för dem som söker sig till vår kontinent.

Därtill behöver Europa inom en snar framtid ett tillskott av arbetskraft till vår åldrande världsdel.

Redan idag kan länder temporärt införa gränskontroller inom Schengen-systemets ram. Nu vill Kommissionen att den typen av beslut tas på EU-nivå om situationen är av så allvarlig karaktär. Detta tycker jag är bra åtgärd.

För att kunna hålla öppna gränser måste självfallet krav kunna ställas. Vi vet att den organiserade brottsligheten och skrupellösa människohandlare alltid kommer att utnyttja öppenhet och frihet för den egna vinningens skull. Vi får därför inte vara naiva, det gynnar bara de främlingsfientliga krafterna som alltid kommer att främja isolationism och nationalism.

Dock vill jag säga att Berlusconi och Sarkozy reagerade på ett måhända förutsägbart men enligt min mening både ologiskt och oeuropeiskt sätt. Av 650.000 människor på flykt i Nordafrika har närmare 25.000 sökt sig till Europa. I Sverige tog vi emot 80.000 från det forna Jugoslavien under Balkankriget på 90-talet.

Ny ECB-chef
Är det möjligt att Tyskland kan överlåta ansvaret för Den Europeiska Centralbanken -hjärtat i euro-samarbetet - till en italienare?

Ja, det verkar faktiskt så. Mario Draghi - idag centralbankschef i Rom - verkar vara huvudkandidaten för att efterträda nuvarande ECB-chefen, Jean-Claude Trichet.
Det jag har hört och sett av Draghi är imponerade. Jag hade föredragit den förre Bundesbankschefen, Axel Weber, men han gjorde sig obekväm i Paris genom ett antal öppenhjärtiga och kontroversiella uttalanden om ECB:s sätt att sköta krisen.
Som en kompromisskandidat har min kollega från Svenska Folkpartiet, Carl Haglund, och jag funderat om inte chefen för Finlands Bank, Erkki Liikanen, skulle kunna vara lämplig.

En kommentar som jag har hört är att det i så fall skulle bli väl mycket Finland i euro-toppen, där ju kommissionären Olli Rehn också återfinns. Möjligen har också valet i Finland och diskussionen om Finlands stöd till Portugal kunnat påverka.

Hursomhelst, Mario Draghi är ett mycket gott namn för det extremt svåra uppdraget att leda ECB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar