onsdag 18 maj 2011

Utmaningar för demokratin

Tillsammans med min kollega Francois Ibovi från Republiken Kongo har jag skrivit en rapport om Framtidens utmaningar för demokrati och respekt för den konstitutionella ordningen i AVS- och EU-länderna som idag antogs av den gemensamma parlamentariska församlingen.

Rapporten berör många viktiga områden så som maktväxling, oberoende rättsväsen och konstitutionella reformer. Det som har blivit allra mest diskuterat och kontroversiellt är frågan om huruvida vi ska nämna specifika länder som konkreta exempel i rapporten. Det är en viktig princip för den här församlingens trovärdighet och därför något som jag har drivit hårt.

Vi måste kunna ha en öppen debatt som leder det demokratiska samarbetet framåt genom ett ärligt utbyte som vågar beröra även svåra frågor - vi måste agera som politiker och inte som diplomater!

Tyvärr visade sig även mina europeiska kollegor från den konservativa EPP-gruppen ännu en gång ovilliga att kritisera sina egna länder. Det är olyckligt eftersom vi i Europa också har mycket som kan förbättras i våra egna demokratier. Turerna kring den ungerska konstitutionen och Ungerns nya medialag är bara två exempel på detta.

Den största segern med rapporten anser jag är att vi gemensamt nu tar ställning emot maktdelningsöverenskommelser, så kallad "power-sharing". Att församlingen nu öppet kritiserar denna allvarliga demokratiska brist i t.ex. Zimbabwe och Kenya, och att vi en gång för alla gör klart att det inte går att jämföra en koalitionsregering med en maktdelningsöverenskommelse - vilket många kollegor i församlingen tidigare hävdat - är ett viktigt steg i rätt riktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar