torsdag 12 maj 2011

Belarus och Ryssland - det händer 19 maj

Vitryssland är ett land med politiska fångar, utan fri media och utan demokrati. Medborgarna saknar alla grundläggande fri- och rättigheter.

Nästa vecka, den 19 maj, organiseras manifestationer i Stockholm och runtom i Europa, för att påminna om demonstrationerna i Minsk den 19 december förra året, då svartklädda poliser gick bärsärkagång mot fredliga demonstranter, med påkar och inför omvärldens ögon. Flera hundra demonstranter – aktivister, journalister och vanliga medborgare – frihetsberövades. De utsattes för misshandel, till och med tortyr. Bland de fängslade fanns flera av oppositionens presidentkandidater. Flera av dessa politiska fångar är fortfarande, ett halvår senare, i fängelse.

Jag kommer att delta i manifestationen i Stockholm - gör det du också!

Samma dag organiserar SILC tillsammans med Folkpartiet och ELDR dessutom ett seminarium om Rysslands demokrater, inför de ryska parlamentsvalen i höst. Syftet med seminariet är belysa hur valet kan utvecklas samt att diskutera hur Sverige och Europa bäst kan stödja dem som kämpar för en demokratisk utveckling.

Seminariet kommer att inledas av en paneldebatt där Maxim Reznik, Claes Arvidsson och jag själv kommer att diskutera EU och Ryssland. Även Folkpartiets utrikespolitiske talesperson Fredrik Malm kommer att delta i programmet

Mer information om seminariet finns på SILCs hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar