tisdag 31 maj 2011

Liberalernas slutsats i krisutskottet: EU:s budget måste vara på en rimlig nivå

I går röstade det särskilda utskottet om finanskrisen om dess slutrapport.

Jag är glad över att vi uppnått en bred uppgörelse över partigränserna. Vi behöver europeiska lösningar på gemensamma problem, som energi, transporter, miljö och telekommunikation. Den inre marknaden behöver förverkligas och kvarvarande hinder rivas. Därför är jag den EU-positiva inriktning som rapporten har.

Medlemmarna i den liberala gruppen röstade emot en text i rapporten om en höjning av EU:s budget från 1 procent till mellan fem och tio procent av EU:s BNP.

Det är helt orimligt eftersom det innebär en fyrdubblingen av budgeten. Siffrorna är helt tagna ur luften utan en konsekvensanalys.

Tyvärr fick vi inte gehör för en skrivning om att EU-budgeten ska ligga på en adekvat nivå.

Vi måste respektera att de flesta europeiska länderna måste spara pengar i sina statsbudgetar och då kan vi inte agera oansvarigt i Europaparlamentet och kräva orimligt höga skatter som ska gå till EU. Majoriteten i utskottet har en annan syn på detta eftersom man vill göra stora satsningar som kräver mycket pengar. Läs mer.

Jag kommer att verka för att den liberala gruppen i plenum förordar en mer balanserad skrivning med innebörden att EU:s budget ska vara på en adekvat nivå.

Jag är inte emot en modest höjning av budgeten på sikt om pengarna används mer effektivt än idag, om det görs omfördelningar i budgeten från jordbruk till forskning- och utveckling och att de extra pengarna går till gemensamma EU-projekt med ett tydligt europeisk mervärde. Men det måste finnas rim och reson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar