torsdag 30 januari 2014

Hög tid för öppna kort i försäkringsbranschen

Idag deltog jag vid BIPARs (European Federation of Insurance Intermediaries) halvårskonferens i Bryssel. Där talade jag om mitt arbete med EU-direktiven MiFID2, PRIPS och IMD2 i Europaparlamentet. Direktiv som reglerar försäkringsförmedlarnas verksamhet.

Försäkringsförmedlarnas kompetens inom sitt arbetsområde behövs i lagstiftningsprocessen. Jag påminde om likheten mellan politiker och försäkringsförmedlare, då väljarnas respektive kundernas förtroende är fundamentalt. Detta förtroende har vi ett ansvar att förvalta och förbättra i dessa tider, då Europaparlamentsvalet närmar sig och populistiska krafter växer sig starkare i Europa. Ökad öppenhet är den enda vägen för finansbranschen om det tappade förtroendet ska återvinnas.

Jag är relativt nöjd med de överenskommelser vi nått i Ekonomiutskottet kring nytt försäkringsförmedlardirektiv, IMD2, men underströk vikten av att inte överreglera. Förutom de politiska anledningarna att värna om en fri marknad och handlingsutrymme för finansiella aktörer finns det även praktiska skäl att undvika reglering. Om de administrativa och ekonomiska kostnaderna blir för höga på grund av nya regler är det inte försvarbart att implementera dem.

I Europaparlamentet har vi i behandlingen av IMD2 diskuterat regler om dolda ersättningar diskuterats flitigt. I arbetet med ett nytt försäkringsförmedlingsdirektiv, IMD2, kräver Europaparlamentet bland annat att provisioner för försäljning av sparandeförsäkringar och pensionsförsäkringar redovisas helt öppet och tydligt. Försäkringsbolag, banker och försäkringsförmedlare måste vara helt öppna med de provisioner och avgifter de tar ut och redovisa dessa för kunderna.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar