lördag 14 januari 2012

Göran Persson har rätt

EU:s signum "Förenade i Mångfalden" är en viktig förutsättning för den politiska och ekonomiska stabiliteten på vår kontinent. Men nu blåser stormvindarna, och isolering och protektionism nämns allt oftare som någon form av utväg för ansatta länder. Ingenting kunde vara felaktigare, något som historien borde ha lärt oss.

Finanskrisen har slagit mycket hårt. Men genom EU har vi i Europa fått möjligheten att möta svårigheterna gemensamt och därigenom mer effektivt. Det som Sverige så länge drivit: skärpt budgetdisciplin, ordning och reda i finanserna, transparens och kontrollsystem så att medborgarna ska kunna få insyn i hur skattepengarna används - det ligger nu som förslag till skärpta regler för hela EU. Ändå tvekar Sverige.

Den senaste tiden har jag, förvånande nog, kommit på mig med att sakna Göran Persson i EU-debatten. Han var rättfram och hade ett tydligt tilltal i flera svåra frågor om Europas framtid.

"Självklart ska Sverige gå med europakten", var den förre statsministerns tydliga besked i veckan till såväl Fredrik Reinfeldt som ledargarnityret inom socialdemokratin.

Hans argument är kristallklara, och alla inom vänstern - samt en hel del i övriga partier - bör ta till sig Göran Persson beskrivning av konsekvenserna om euron kollapsar: nationalism, protektionism, ekonomisk och politisk oreda av oanade mått.

Mer om detta finns att läsa i min krönika i GP idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar