tisdag 17 januari 2012

EP har valt ny talman

Socialdemokraternas Martin Schultz skrapade ihop 387 röster i dagens talmansval. Det var mer än de nödvändiga 50 procenten, därmed blev det aldrig en andra valomgång och nu har Europaparlamentet en ny talman för de kommande två och en halvt åren.

Martin Schultz höll ett bra första anförande i sin nya kapacitet, där han bl a berörde sin personliga erfarenhet från den tyska efterkrigstiden.

Häri ligger hans styrka; Martin Schultz må understundom vara en aggressiv - och retoriskt skicklig - socialist i debatterna i parlamentet, men han är samtidigt en sann europé, som vet och kan i ord klä vad ett splittrat, nationalistiskt Europa kan leda till.

Jag önskar honom all lycka i sitt viktiga värv!

Redan inom någon vecka skall jag ta kontakt med honom så att den nyvalde talmannen kan ta vid där Jerzy Buzek slutade vad gäller Europaparlamentets engagemang för David Isaak.

Liberala kandidaten Diana Wallis fick 141 röster, vilket inte var tillräckligt men inte heller är så dåligt med tanke på förutsättningarna. En viss besvikelse kände vi som röstat på henne, över att hon blev slagen med en röst av Nirj Deva, den andre brittiske kandidaten från tories.

Jag är ändå glad att det trots allt blev en kamp mellan tre kandidater. Lång tid såg det som om det bara skulle finnas en kandidat. Nu stundar vice-talmansvalet, 14 män och kvinnor skall väljas till det nya presidiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar