tisdag 17 januari 2012

Världen behöver fler Raoul Wallenberg...

Den 17 januari 1945 fängslades Raoul Wallenberg av Sovjet, och försvann. Han antas ha dött i Lubyankafängelset i Moskva något år senare.

Raoul Wallenberg hjälpte till att rädda livet på många tusentals människor i krigets nazi-ockuperade Budapest. Hans gärning och hans mod är i högsta grad relevant än idag. Ju fler som vågar agera för sina medmänniskor istället för att vända bort blicken när människor far illa, desto bättre blir världen att leva i.

I augusti i år skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år och därför kommer hans minne hedras och uppmärksammas under året och runt hela världen. Vi svenska parlamentariker, över alla partigränser, planerar evenemang i Europaparlamentet.

Frågan är inte minst aktuell just nu, när de humanistiska, europeiska värdena om demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter återigen tycks sättas på prov i just Ungern. Vi påminns om att vår tid inte är vaccinerad mot odemokratiska tendenser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar