torsdag 11 augusti 2011

Anders Behring Breviks EU-kritik

Analyserna efter den norske terroristens angrepp på vårt grannlands demokratiska kärna har varit många de senaste veckorna. Själv måste jag erkänna att jag kände en enda stor tomhet och hade svårt att ens formulera den enklaste analys. Denna tidnings förre politiske redaktör, Gunnar Andrén, formulerade sinnesstämningen dagen efter terrordådet mycket väl: För dagen är kommentarer överflödiga. Allt blir platt.

Successivt har min förfäran att ett sådant illdåd kan inträffa i Norden och medkänslan med alla drabbade börjat släppa på skrivkrampen. I veckan tog jag mig an terroristens så kallade manifest med ett hatiskt budskap som målar upp en bild av ett Europa som håller på tas över av militanta islamister. Sverige är en nation som gått från storhet till mänskligt och moraliskt förfall.

Flitigt citerad i det 1 500-sidiga manifestet är bloggaren Fjordman .

Såväl terroristens som Fjordmans hatiska budskap kretsar ofta kring EU och uppbyggnaden av EU:s institutioner. Den Europeiska Unionen verkar vara inkarnationen av allt ont i Europa. EU och flera framträdande företrädare för unionen som bland annat Margot Wallström får löpa verbala gatlopp i texterna.

Tio skäl anges för att avskaffa EU:

1. EU understödjer brott och instabilitet. Det har ingenting med fred att göra - tvärtom. EU kommer att gå till historien som fredsprojektet som skapade krig.

2. EU försvagar Europas kulturella försvar. EU ger systematiskt upp inför islamismen - mot medborgarnas vilja.

3. EU skapar en uppblåst och korrupt byråkrati och som riskerar utvecklas i totalitär riktning.

4. Överdriven reglering och centralism underminerar frihet och välstånd. EU betyder maktkoncentration och är anti-liberalt.

5. EU saknar maktdelning och inbjuder till maktmissbruk. Bara några få kan ändra och införa nya lagar i Europa, ett tecken på diktatur, som förmodligen kommer att leda till en religion; Islam.

6. Bristen på öppenhet gör EU sårbart för fientlig infiltration, det vill säga muslimiska länder.

7. EU minskar yttrandefriheten och skriver om läroböcker i för islam mer positiv riktning.

8. EU lyssnar inte på medborgarna och förolämpar dem som vill ha en folklig dialog.

9. EU underminerar den politiska legitimiteten och sambandet mellan de styrande och dem som skall styras. EU är i grunden ett försök av eliterna att genomföra en statskupp för att skap en pan- europeisk diktatur.

10. EU sprider en kultur av lögner och korruption, precis som Sovjetunionen.

Man kan tolka allt detta som stolligheter utan någon som helst trovärdighet bland någorlunda sansade medborgare. Men tyvärr är ju inte så fallet. Många av dessa lögner och myter om EU sprids över hela Europa och givit utrymme för alltfler främlingsfientliga, islam- och EU-kritiska partier. I EU-parlamentet hör jag ofta liknande hatiska budskap mot EU och islam. Det är därför inte överraskande att min kollega Borghezio från italienska Lega Nord uttalat sig förstående inför den norske terroristens illdåd.

Med rätta varnar flera bedömare i dessa dagar om försiktighet vad gäller den politiska retoriken högerut och anti-muslimska budskap.

Men jag vill också lyfta fram det överdrivna, felaktiga och i vissa fall rent hatiska budskapet gentemot EU. Här har också faktiskt de EU-kritiska partierna i Sverige ett ansvar som de bör betänka.

Såväl högern som vänstern!

1 kommentar:

  1. Erik Gerktvist16 augusti 2011 08:28

    Punkt 3-5 samt 7-10 är, i grundteserna och inte vad ABB drar ut dem till, fullständigt korrekta. Ingen kan seriöst hävda att EU _inte_ har en uppblåst och korrupt byråkrati. Eller för den delen politikerkår. Hur är det med fredags-närvaron i parlamentet nu för tiden?

    Användningen av EU-medel tyder också på att punkt 1 är korrekt i bemärkelsen "understödjer brott". Införandet av euron och Lissabonfördraget undrar jag om någon (med undantag för de EU-finansierade) ser som rimligt eller demokratiskt.

    Försöket att blanda ihop EU-kritiker med massmördare och terrorister var inte det minsta förvånande. När argumentationen är svag höjer man rösten ...

    SvaraRadera