onsdag 20 juli 2011

Välkomna slutsatser kring danska tullarna

I måndags kom EU-kommissionär Cecilia Malmströms uttalande efter att kommissionens experter granskat de kontroversiella, förstärkta danska tullarna. Malmströms besked är att oro över situationen kvarstår och att Danmark fortfarande måste bevisa att det faktiskt finns fog för de förstärkta tullarna. Kommissionen konstaterar också att tullarna kan ha påverkan på den fria rörligheten för varor och människor.

Jag menar att detta visar att den kritik som vi framfört från dag ett har varit berättigad. Den fria rörligheten är en enormt viktig hörnsten inom Europasamarbetet, alltför viktig för att riskeras i inrikespolitiska kompromisser och populistisk väljarflirt.

Vissa har försökt låta påskina att Danmark med de förstärkta tullarna enbart byggt upp ett system likadant som det svenska - detta kan med kommissionens besked med all tydlighet nu avfärdas. Det svenska systemet granskades av kommissionen så sent som 2010 men utan anmärkning vad gäller överträdelse mot Schengenprinciperna. Sverige har överhuvud taget inga permanenta tullkontroller och arbetar heller inte utifrån stickprovskontroller utan enbart utifrån brottsmisstanke.

Jag tycker dock att det är trist att den svenska regeringen har varit så försiktig i sin kritik mot Danmark i den här frågan. Tyskland har varit tydliga i sitt försvar av den fria rörligheten och jag hade önskat att de svenska kollegorna hade kunnat vara lika uttalade i sitt stöd för denna viktiga princip.

Läs gärna KvP ledare från 20 juli 2011 där Jan-Olof Bengtsson berömmer kommissionär Malmström för hennes arbete.

1 kommentar: