onsdag 20 juli 2011

Om sjöfartens miljöarbete

Transportsektorn är en av nycklarna när vi talar om EU:s miljömål och sjöfarten naturligtvis central för att våra hav och innanhav ska hållas rena. Vi måste skapa åtgärder som är både realistiska och optimala för att se till att inte miljökraven på t.ex. sjötransporterna riskerar slå ut sektorn, och därmed tvinga över transporter från sjöfart till lastbil - vilket skulle få andra miljökonsekvenser, framför allt ökade koldioxidutsläpp.

En stor fråga just nu är den om gränsvärdena för tillåten svavelhalt i bunkerolja. Dessa halter måste sänkas. Samtidigt har vi inte ännu alla fakta om hur sjöfarten faktiskt kunde påverkas av en mycket snabb övergång till lågsvavelhaltiga bränslen. Från branschen själv får vi uppgifter om att de välkomnar principen men är oroliga för att det kanske blir brist på lågsvavelbränsle och att övergången till de nya reglerna därför skulle kunna bli mycket dyr.

För att få klarhet i en del av dessa frågor har jag idag tillsammans med kollegan Lena Ek (C) i Europaparlamentet skickat en skriftlig fråga till EU-kommissionen. I denna fråga uppmanar vi kommissionen att utreda bla hur man konkret skulle kunna hjälpa sjöfartsnäringen att få förutsättningar att möta utmaningarna och förbereda för utfasningen av svavel i bränslet. Vi frågar också om hur det går med infasningen av sjöfarten i handeln med utsläppsrätter av växthusgaser samt om mer information om hur övergången till lågsvavelbränsle kommer att påverka de europeiska marina transporternas konkurrenskraft gentemot utomeuropeiska aktörer som kanske har andra gränsvärden.

Vi kommer följa upp denna fråga under hösten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar