måndag 4 juli 2011

Free Dawit Isaak!

Idag skriver chefsredaktörerna från Nordens ledande tidningar, samt redaktörerna för spanska El Pais och polska Gazeta Wyborcza ett upprop för Dawit Isaaks frigivning. Snart har Dawit suttit tio år i fängelse. På samma tid hinner ett barn växa upp till mellanstadieåldern! Det är bra och viktigt att frågan lyfts och ju fler som engagerar sig desto bättre. Det är glädjande att även pressen i våra grannländer engagerar sig i uppropet!

Free Dawit Isaak!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar