fredag 8 juli 2011

Olles tal i Strasbourg den 6 juli 2011

Krisen är inte över. Det vet vi.Men KRIS-utskottets arbete har genom dagens debatt och omröstning slutförts.

Jag vill rikta ett särskilt tack till rapportören, Madame Beres. Du är en sann visionär och alltid lika stimulerande att arbeta med.
Jag vill också tacka utskottet ordförande Wolf Klinz för hans utmärkta arbete som ordförande i utskottet.

Talman,

Vi behöver mer Europa - Inte mindre.
Nationalism får inte tillåtas åter få fotfäste i Europa. Gott att höra Premiärminister Tusk.

Vi måste bejaka frihandel, globalisering och rörlighet över gränserna.
Vi behöver ett starkare Europa.

Rapporten är förvisso visionär och framåtblickande. Och vi vet att världen idag förändras med en enorm hastighet. Det som var tabu för några år sedan är idag i var mans mun. Se på förslagen i Economic governance.

Dock en viktig invändning: Utskottet vill öka EU:s budget till mellan 2,5 och 10 procent av medlemsländernas samlade BNI. Detta är med förlov sagt helt orealistiskt. Visionärt måhända, men orealistiskt.

Att hänvisa till en rapport från 1977 gör inte saken bättre. Det Europa vi har idag är helt annorlunda. Medborgarna vill ha en fungerande union som löser gemensamma gränsöverskridande problem. Visst kan EU behöva mer medel i framtiden för gemensamma åtaganden. Men en sådan förändring måste ske i dialog och samklang med medborgarna.

Låt oss inte förstöra helhetsintrycket av rapporten.

Visioner är bra och nödvändiga.

Men måste vara väl förankrade.

Det europeiska projektet behöver idag mer än någonsin demokratisk legitimitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar