tisdag 5 juli 2011

Tydligt besked för investerare!

En stor majoritet i Europaparlamentet gav i dagens omröstning sitt stöd för mitt förslag till ändringarna i investerarskyddsdirektivet. Ett EU-direktiv som jag är ansvarig för. 566 röstade för, 88 avstod och 17 emot rapporten.
Europaparlamentet gav ett tydligt besked om vikten av att öka konsumentskyddet för investerare

Dagens omröstning blir den första av två eftersom medlemsländerna i rådet inte kunnat enas om en position.

Jag hoppas att rådet snabbt kan enas så att vi kan påbörja förhandlingar i början av hösten.

Viktigaste ändringen i mitt förslag är att de personer som placerat pengar hos värdepappersföretag som begår brott ska kunna få en högre ersättning. Ersättningen borde höjas från 250 000 kr till 900 000 kr (100 000 euro).

Tyvärr så ifrågasatte de brittiska Tories, ECR-gruppen, detta förslag i en separat omröstning och talmannen uppfattade att majoriten röstade som ECR. Jag ifrågasätter om verkligen en majoritet stödjer ECR eftersom en så stor majoritet tidigare indikerat att de stödjer mitt förslag på denna punkt.

Jag kommer nu att skicka in en förfrågan till talmannen, Buzek, där jag ifrågasätter röstresultatet. Förhoppningsvis kan vi på nytt rösta om detta ändringsförslag igen senare i veckan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar