onsdag 6 juli 2011

"Mer Europa" behövs

Under veckans Strasbourgsession kom så den sista omröstningen om slutrapporten från det särskilda utskottet för den finansiella krisen.

En framgång i omröstningen var att parlamentet antog min text om att EU ska arbeta globalt för frihandel och rättvisa handelsvillkor. Å andra sidan förlorade vi omröstningen om konservativa gruppen EPP:s skrivning om en extrem ökning av EU-budgeten. Förslaget innebär att parlamentet ställer sig bakom EPP:s förslag att EU-budgeten på sikt ska uppgå till 5-10 procent av Europas samlade BNP, uppemot en tiodubbling jämfört med dagens budget på cirka en procent.

Vi behöver mer Europa, inte mindre. Nationalism får inte återigen få fotfäste i Europa. Vi måste bejaka frihandel, globalisering och rörlighet över gränserna. Vi måste få ett tydligare och starkare Europa. Rapporten är visionär och framåtblickande. Dock en invändning: utskottet vill öka EU:s budget till mellan 2,5 och 10 procent av medlemsländernas samlade BNI. Det är med förlov sagt helt orealistiskt. Visionärt, men orealistiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar