onsdag 2 februari 2011

Svar från Ungern om medialag

I måndags besvarade den ungerska vice premiär- och justitieministern, Dr Tibor Navracsics, EU-kommissionär Neelie Kroes brev angående den nya medialagen i Ungern. Svaret var snarare förarbeten till lagen än ett riktigt svar om huruvida den nya medialagen är lämplig eller inte med hänsyn till EU-lagstiftning.

Kommissionär Kroes skriver i sitt brev till Ungerns justitieminister att Kommissionen tvekar om den nya medialagens förenlighet med proportionalitetsprincipen och artikel 11 i europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna för yttrandefrihet.

De punkter som Kommissionären tar upp i sitt brev till ungerska staten behandlar huvudsakligen två delar i den ungerska medialagen, nämligen principen om hemvist och kravet för registrering. Det är mycket sannolikt att dessa regleringar strider mot EU-lagstiftning. Att Ungern inte ger ett tydligt svar ger oss möjlighet att spekulera vidare på samma spår.

Till sitt försvar skriver den ungerska justitieministern att den nya medialagen är i enlighet och stiftad med hänsyn till EU-lagstiftning. Gällande registreringskravet har Navracsics argumenterat för kravet genom att beskriva de tekniska bitarna bakom berörda paragrafer.

Brevsvaret var verkligen inte vad premiärminister Orbán lovade i Budapest i torsdags, helt klart otillräckligt och oklart. Tibor Navracsics svarade inte på Kroes önskan om att kommentera Kommissionens observationer om hur allvarlig situationen är.

Vår gruppledare Guy Verhofstadt kommenterade idag under gruppmötet Ungerns brevsvar. Verhofstadts kommentar rörde det sista stycket i det sex sidiga brevet, nämligen att Ungerns regering var redo att se över delar av sin medialag som kritiserats av Kommissionen. Verhofstadt uttryckte att Europaparlamentet måste fortsätta pressa Ungern för att de ska göra faktiska ändringar i sin medialag och inte endast kosmetiska sådana.

Navracsics svar gällande medialagen diskuteras just nu i kammaren av kollegor här i Bryssel. Nu väntar Cecilia och jag oss ett svar på vår skriftliga fråga till Kommissionen om medialagen i Ungern. Det blir intressant att se vad Kommissionens svar kommer att bli.

Huvudfrågan är att politiker inte ska kontrollera media utan det är snarare media som ska kontrollera politiker...

Andra bloggar om ämnet: Cecilia Wikström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar