tisdag 1 februari 2011

"Are you a banner mr Maijoor?"

Den frågan ställde jag idag till Steven Maijoor, tilltänkt styrelseordförande för den nya europeiska tillsynsmyndigheten ESMA (för värdepapper och finansiella instrument).

Europaparlamentets Ekonomiutskott arrangerade en frågestund med de tre kandidater som ska utses till nya styrelseordföranden för de tre nya europeiska tillsynsmyndigheterna för finansmarknaderna. De andra två myndigheterna är Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EBA) respektive (EIOPA).

Parlamentets ekonomiutskott kan neka en person uppdraget om man finner personen olämplig.

Hela processen för hur och vilka som ska utses kan på goda grunder kritiseras. Dels skulle parlamentet ha fått en kortlista med lämpliga kandidater på varje post, men nu fanns inte mer än en kandidat för varje tjänst. Inte heller har någon kvinna utsetts av Kommissionen, vilket jag kritiserade under hearingen. Det finns också en åldersgräns, att kandidaten inte få vara äldre än 60 år. Det tycker jag är åldersdiskriminering.

I ett svar på en fråga från kollegan Giegold (De gröna) sa Maijoor att han kan tänka sig att i extrema situationer förbjuda finansiella produkter, instrument, för att skydda konsumenterna.

Därför ställde jag frågan om han är en förbudsperson, are you a banner?-Nej, men jag tycker att man i exceptionella fall kan göra det. Som myndighet måste man balansera olika intressen, mål. Dels ska man se till att konsumenterna har valfrihet att välja mellan olika produkter som kan ge avkastning och dels ska man se till att de får ett skydd.

Han fortsatte: -Under min tid på den holländska tillsynsmyndigheten gav jag inte licens till ett företag som hade en affärsplan negativ för hela den finansiella marknaden. Vad gäller tillfälligt förbud av blankning är det viktigt att vara konsekvent i hela Europa, ha ett gemensamt agerande. Inspektionerna runt om i Europa och ESMA måste ha en bra process för att tillfälligt stoppa handel.

-Blankning är inte negativt. Det kan skapa likviditet för marknaden och upptäcka prisbubblor.

Jag fick också möjlighet att ställa en fråga till Gabriel Bernardino, nya chefen för pensionsmyndigheten. Hur ska de tre myndigheterna integrera sitt arbete?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar