måndag 14 februari 2011

Sparare i värdepapper behöver också mer skydd

Den som sparar i bankkonto har rätt till ersättning om banken går i konkurs. Den ersättningen har höjts till 100 000 euro genom EU-direktivet om insättningsgaranti.

Just nu ser Europaparlamentet över ett annat direktiv nämligen om investerarskydd. Det handlar bland annat om att personer som placerat pengar hos värdepappersbolag som begår brott ska kunna få en högre ersättning. Mitt förslag är att ersättningen borde höjas från 25 000 till 100 000 euro. Kunder som väljer att investera sina pengar genom ett värdepappersbolag bör ha samma skydd som om de hade investerat pengarna genom en bank eller andra kreditinstitut.

Detta är del i mitt betänkande som presenteras i parlamentets ekonomiutskott i Strasbourg ikväll.

1 kommentar: