tisdag 22 februari 2011

MR-arbete i Marocko och fisk i Västsahara

Det är mycket beklagligt att Rådet igår beslutade förlänga EU:s fiskeavtal med Marocko, som inkluderar vattnet utanför Västsahara. Avtalet strider mot folkrätten - Västsahara är ett "omstritt territorium", det vill säga landet ockuperas för närvarande av Marocko. Naturresurserna, till exempel fisken, hör enligt folkrätten till landets ursprungliga befolkning, Sahrawierna. I omröstningen i rådet röstade Sverige tillsammans med Danmark och Storbritannien mot avtalet. Finland och Tyskland lade ner sina röster. Det räckte tyvärr inte för att fälla avtalet men röstsiffrorna visar i alla fall att frågan har fått ökad betydelse. Senast avtalet var uppe för omrösning var Sverige ensamt om att rösta emot.


Khadija Ryadi, ordförande för Moroccan Association for Human Rights

Igår besökte jag två marockanska civilsamhällesorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i Marocko, och som var med och organiserade 20 februari-protesterna.


Professor Abdelkhalek Benzekri, Moroccan Association for Human Rights

Det var intressanta möten och de två organisationerna framhöll vikten av att skapa ett öppnare samhälle med en konstitutionell demokrati och ett oberoende rättsväsen. De var dock även noga med att framhålla att Marocko har en annan situation än grannländerna och de underströk att de värnar om att ha goda kontakter med EU. Vi diskuterade även Västsahara och Marockos politik i landet. Båda organisationerna ville hålla sig neutrala vad gäller stöd för Västsaharapolitiken i Marocko.


Amina Bouayach, ordförande i OMDH, Organisation Marrocaine des Droits Humaines

Om ni är intresserade av Västsaharafrågan, läs gärna Agneta Berliners blogg. Agneta har följt frågan under lång tid och var bland annat den drivande kraften bakom den resolution om Västsahara som Folkpartiet fick igenom på ELDR:s kongress 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar