torsdag 25 november 2010

Dramatik i kammaren! Britt skämde ut sig.

Genom åren har EU-parlamentet fått utstå en hel del kritik. Enligt min mening mestadels överdriven och felaktig. De allra flesta av mina kolleger är seriöst och hårt arbetande politiker från hela Europa. Vid en jämförelse mellan de nationella parlamenten så är jag ganska övertygad om att EU-parlamentet kommer väl ut med en härlig blandning av kolleger från olika kulturer och med väldigt skilda bakgrunder. Allt från presidenter till vanliga "bakbänkare"!

Godfrey Bloom
Men denna vecka uppmärksammades parlamentet på ett dystert sätt. En av mina störigaste kolleger - Godfrey Bloom - från det brittiska EU-kritiska partiet UK Independent Party ropade skällsord till socialdemokraternas gruppledare Martin Schultz under onsdagens debatt med anledning av senaste toppmötet och den pågående euro-krisen.

Bloom avbröt Schultz med att citera Hitler "Ein Volk, ein Reich, ein Führer!". Stor palaver utbröt och Bloom ombads be om ursäkt. Men detta vägrade givetvis denne omdömeslöse man och spädde på att med kalla socialdemokraternas ledare för " odemokratisk fascist".

Schultz har också ibland svårt att tygla sina uttryckssätt, men i Blooms klass är han inte.

En något osäker talman bad då Bloom lämna kammaren, vilket han i det längsta vägrade.

Några timmar senare skulle vi rösta och då uppstod inför en fullsatt plenisal på nytt tumult. Bloom ombads åter att be om ursäkt, något som han högljutt vägrade.

Talmannen valde då att genomföra en omröstning om huruvida Bloom skulle få stanna kvar och delta i voteringen. En mycket stor majoritet - däribland jag själv - ansåg att måttet för dåligt beteende och omdömeslöshet var rågat.

Bloom lunkade då i väg åtföljd av en del kolleger i sin egen grupp, däribland dansken Messerschmidt från Dansk Folkeparti.

Jag tycker att demokratin måste kunna tåla mycket i yttrandefrihetens namn. Men att i EU-parlamentet i Strasbourg, som tillkom efter Andra Världskriget och Adolf Hitlers Tredje Rike, uttala sig på Blooms vanvördiga sätt är helt oacceptabelt.

Jag har många gånger förundrats över Blooms oförskämdheter och verbala trakasserier. En gång replikerade jag på hans jämförelse mellan Sovjetunionen och EU. Jag träffar också på honom i det ekonomiska utskottet, där Bloom är ledamot.

Har karln ingen uppfostran alls? Brukar man inte tala om vikten av att ha "manners" i England?

Bloom må kritisera EU och EU-parlamentet och Martin Schultz, vilket ju är fullt legitimt. Men ofta "idiotförklarar" han sina kolleger och den tro på EU som vi andra förespråkar. Det kan vara fyndigt formulerat någon gång, men efterhand tycker jag att Bloom blivit alltmer tröttsam. Och i onsdags gick han överstyr och tappade helt fattningen!

Att skämta om Hitler - om det nu var det Bloom avsåg - är inte acceptabelt!

Hela debaklet kan ses via Youtube där liberala gruppen ALDE föredömligt lägger upp intressanta klipp från alla Europaparlamentets sessioner.
Läs mer på Europaportalen , Svenska dagbladet eller Expressen.

2 kommentarer:

  1. GÖM ER TILLS EURON RASAT FÄRDIGT

    SvaraRadera
  2. Schultz tycks vara EU-imperialist och det var väl det Bloom menade på med sitt uttalande. Visst kan man säga att han tog i väl mycket, men en protest kunde varit nog; att avkräva honom en ursäkt, kasta ut honom, ånyo kräva en ursäkt och sen slänga ut honom igen och således beröva honom hans rösträtt, det är helt oproportionerligt.
    Enligt vad filmen på youtube visar så är den fransktalande parlamentskejsaren nöjd med att varna Bloom, men blir sen sufflerad från sin högersida flera gånger av en osynlig person tills dess han ger med sig och kräver att Bloom ger sig av.

    Tydligen har man inte någon tradition av Monty Python och dylik ironi i Tyskland (utöver de två avsnitten Der Fliegender Zirkus, fast de visades ju bara i väst och nådde därför måhända inte Schultz).

    SvaraRadera