fredag 26 november 2010

Khat-problemet landar på ministerrådets bord

Den 19 oktober i år ställde jag en skriftlig fråga till EU-kommissionen om vad EU gemensamt kunde göra för att bekämpa drogen khat. Khat smugglas till Sverige illegalt men är inte drogklassat i Storbritannien och Nederländerna - vilket naturligtvis försvårar vår svenska tulls arbete. Khat orsakar stort lidande och stora kostnader för samhället men framför allt för individerna som fastnat i missbruk.

Idag fick jag kommissionär Viviane Redings svar: narkotikalagstiftning kring khat kan inte hanteras av EU. Khatproblemen måste hanteras av medlemsstaterna själva, det vill säga Ministerrådet.

Sverige bör vara en ledande kraft i det arbetet.

Vi lägger nu allt krut på att uppmuntra Rådet till krafttag. Denna fråga är alltför viktig för att få falla mellan stolarna och med dagens besked har vi en klar fingervisning om vart strålkastarljuset nu måste riktas.

Läs mer i Sydsvenskan och på Europaportalen. Tidigare artiklar finns bland annat på Sydsvenskans hemsida samt hos Sveriges radio. Så sent som idag rapporteras om ett nytt tillslag mot insmugglat khat i GP.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar