torsdag 11 november 2010

Globalisering är inte ett hot

Globalisering är inte ett hot - det är möjligheten för Europa! Vi måste fortsätta bryta ner barriärer och gränser för att inte bli isolerade. Vi européer måste våga vara djärvare.

EU:s inre marknad är vårt viktigaste redskap för att ta EU ur den ekonomiska krisen. En svensk studie visar att mellan 200-300 miljarder Euro skulle kunna sparas om vi lyckas avlägsna de hinder som idag finns för de fyra fria rörligheterna inom EU. Det är pengar som våra företag och medborgare skulle kunna använda till utveckling och investering. Vilket skapar arbete och ökat välstånd i Europa.

Fullbordandet av den inre marknaden är långt ifrån klart och nu krävs att vi här i parlamentet, kommissionen och medlemsländerna arbetar gemensamt för att förverkliga de möjligheter som finns för den inre marknaden.

Utformningen av den inre marknaden behöver också anpassas till dagens verklighet. Vi måste se till att de hinder som idag finns för elektroniska handel försvinner. Våra medborgare, och särskilt den yngre generationen, har svårt att acceptera de många hinder som finns för att handla varor i ett annat europeiskt land på Internet.

Jag välkomnar därför Kommissionär Barniers Single Market Act som fokuserar på många viktiga områden. Samtidigt hade jag gärna sätt att arbetet hade kommit längre. Professor Monti har tidigare gjort en utomordentlig analys av situationen och av vilka områden som behövde satsas på och jag hade därför gärna sett att förslagen var mer detaljerade.

Om detta talade jag igår i Europaparlamentet under minisessionen i Bryssel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar