onsdag 10 mars 2010

Europa behöver en krisfond

I helgen föreslog den tyske finansministern Wolfgang Schäuble att en europeisk valutafond, EMF, ska skapas för att kunna hantera framtida kriser. Jag är för den idén.

Den senaste krisen för euron efter det som hänt i Grekland visar på behovet att skapa en gemensam europeisk valutafond, EMF, motsvarande internationella valutfonden, IMF. EMF uppgift är att användas för krishantering och övervakning av euroländer med svag budget.

Finansminister Anders Borg har ställt sig bakom idén. Och jag delar hans syn. Men han säger samtidigt att Sverige inte ska vara med i fonden och därmed inte vara med och finansiera den. "Svenska skattepengar ska inte gå till det här", sa han i går i en intervju i Ekot, lyssna på den här

Även min kollega Gunnar Hökmark var skeptisk. Han säger att:
- Snarare än att stärka euron skulle en valutafond innebära ett åtagande som snarare skulle försvaga euron, eftersom den skulle innebära att bördan av en misskött ekonomi skulle bäras av alla".

Jag delar inte Gunnars negativa syn. Här är mina argument för en gemensam europeisk valutafond och varför Sverige ska delta:

Euroländerna har misslyckats att leva upp till sina förpliktelser kring tillväxt- och stabilitetspakten, som reglerar hur stora budgetunderskott euroländerna får ha. Krisen i Grekland visar att pakten om att hålla budgetunderskotten på en låg nivå har spruckit. Det visar den ekonomiska utvecklingen i de flesta av euroländerna, och i synnerhet i Grekland, Spanien, Irland och Portugal. Enbart Bulgarien av euroländerna klarar kraven.

Det behövs en förstärkt övervakning och samordning av den ekonomiska politiken på EU-nivå. Kommissionen har varit tandlös och inte agerat proaktivt för att förhindra det som hänt i Grekland och andra EU-länder.

Euron har varit en succé under finanskrisen och varit ett "ankare" i Europa. En fond ger ytterligare stabilitet för Europas ekonomier och stärker euron som valuta. En stabilare valuta gynnar alla EU-länder och inte bara euroländerna.

Fonden ska inte hantera det grekiska fallet, utan ska skapas för att förhindra en återupprepning av som hänt i Grekland. Fonden ska kunna förebygga händelser som i Grekland. En förutsättning för att få medel ur fonden är att länder som söker medel ur fonden ska följa hårt uppsatta krav. För att få medel ur fonden måste länderna förplikta sig att genomföra reformpaket för att få sina ekonomier i balans.


Jag tycker också att EU-länder utanför EMU också ska kunna få ekonomiskt stöd ur fonden. Att utesluta vissa EU-länder riskerar att skapa ett splittrat Europa och nu måste vi agera solidariskt och hålla ihop unionen och inte splittra den i A- och B-lag.

Europasamarbetet handlar i grunden om solidaritet och ett gemensamt ansvar för Europa. Fortfarande bär vår kontinent på minnet av nationalismens fasansfullheter. Därför har de fel som tror att eurons problem kommer att splittra EU. Tvärtom. Grekland kommer inte att lämnas därhän. Redan idag kan vi se kraven – och önskemålen – på att EU-samarbetet fördjupas. Här borde Sverige vara med fullt ut. Annars kommer vi att förlora ännu mer i inflytande. Det är min övertygelse.

Se också ledare i Expressen med bra argument för fonden.

2 kommentarer:

 1. Det här känns ovant att säga, men... jag håller inte med dig! Jag tycker att Gunnar Hökmarks argument är bättre. Det är viktigare än någonsin att se till att stabilitetspakten hålls, inte att ge dåliga regeringar kryphål.

  Och varför ska länder som inte är med i eurosamarbetet förväntas betala för det?

  SvaraRadera
 2. Hej, Björn och tack för Dina synpunkter.
  Jag tror det är viktigt just nu att Sverige inte skyggar för mer av samarbete. Nu går det väldigt fort med olika integrationsförslag. Vill vi nte vara med hamnar vi som ett litet land ännu mer vid sidan av.
  Min åsikt är EMF skall inkludera alla EU-läder, alla betalar, alla har möjlighet till assistans om så behövs.
  Nu verkar tyvärr inte upplägget vara så, vilket jag beklagar. Då blir situationen en annan. Dock skall vi minnas att Sverige lånar både Lettland och Island extra medel.
  Gunnar H:s syn om att eurons skulle försvagas av EMF delar jag inte, eftersom STB behöver förstärkas (precis som Du skriver) och det är det som nu tyskarna föreslår. Tyskland skulle aldrig ge sig in i ett projekt som på något sätt skulle skada euron. Tvärtom.
  Nu återstår ju mycket arbete, innan förslaget finns på plats och mer i detalj kan analyseras.

  Min allmänna uppfattning är att Sverige skall ha extremt goda skäl om vi i denna situation och lite reflexartat avvisar olika idéer för att stärka den ekonomiska koordinationen i sargat EU.


  Ha det bra och vi ses.


  Olle

  SvaraRadera