onsdag 31 mars 2010

Rapport från AVS-mötet

Den gemensamma parlamentariska församlingen för AVS-EU-länderna möts denna vecka på Teneriffa. Under sammanträdena diskuteras bland annat finanskrisens och klimatförändringarnas effekter på AVS-länderna (Afrika, Västindien och Stilla havsregionen), situationen i Haiti och Cotonou-avtalet (samarbetsavtal om handel och bistånd med de fattigaste länderna i världen).

Vi har även haft en intensiv debatt om EU:s nya uppgörelse gällande handel med bananer. Jag stor förståelse för att AVS-länderna är oroliga för effekterna av uppgörelsen om att ändra tullavgifter för AVS-länderna för handel med bananer, men en förändring har varit oundviklig på grund av att EU:s bananregelverk dömts som olaglig i WTO.

För att mildra övergången har AVS-länderna hela tiden varit nära kopplade till förhandlingarna och det finns även långa övergångstider för tullsänkningarna och stora stödpaketet. Dessa stödpaket tillsammans med övergångstiderna bör - om stödet och tiden används korrekt av mottagarländerna - möjliggöra att länderna väsentligen förbättrar sin konkurrenssituation och på sikt ökar sin export också av bananer till EU och omvärlden.

Detta gäller inte minst för de afrikanska producenterna som har alla möjligheter att bli mycket konkurrenskraftiga. Vi bör sträva efter att skapa en fri och rättvis handel i världen, och att motsätta sig att EU handlar med de sydamerikanska länderna gynnar ingen i längden. Det världen behöver idag är mer av global handel och utbyte -inte protektionism.


Den parlamentariska församlingen har även diskuterat det stundande valet i Sudan. Jag var mycket besviken över diskussionen under förhandlingarna av resolutionstexten, som till stor del dominerades av Sudan och Eritreas ambassadörer. Vi är en parlamentarisk församling och länderna ska representeras av parlamentariker och inte av representanter av odemokratiska regimer! Resolutionen blev i slutändan helt acceptabel, även om jag gärna hade sett att vi hade tagit en tydligare ställning kring problemen som finns i Sudan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar