söndag 7 mars 2010

Skapa växande forskningskluster i Östersjöregionen

I samma veva som EU-kommissionen presenterade sin strategi för 2020 om hur EU ska bli en ekonomiskt framgångsrik union, möttes vi av det olyckliga beskedet att Astra Zeneca i Lund ska lägga ner forskningsavdelningen. Därmed försvinner 900 jobb från Skåneregionen.

Det är inte bara i Sverige som Astra Zeneca lägger ner, även i Storbritannien och USA lägger Astra nu ner forskningsenheter. Jag läser vidare i Sydsvenskan att närmare hälften av de cirka 50 ej börsnoterade bioteknikföretagen i Medicon Valley är i så akut brist på pengar att de riskerar att behöva lägga ned sin verksamhet inom sex månader. Förutsättningarna för att Medicon Valley – life science-klustret i Öresundsregionen –skall kunna fortsätta vara en av Europas starkaste regioner på detta område behöver förbättras.

Här måste både de svenska och danska regeringarna kunna agera mer kraftfullt. Direktören på Medicon Valley Stig Jörgensen har en rad konkreta och rimliga förslag som han presenterat i Berlingske.

Också EU kan här se till så att vi inte försvårar möjligheterna för bl a just Bioteknikföretag att hitta riskkapital. En fråga som jag aktivt arbetar med i det ekonomiska utskottet. I bankkrisens spår riskerar vi att skruva åt bankerna alltför hårt.

Mats Persson, regionråd i Skåne (FP),och Marie Wahlgren, professor i läkemedelteknologi och ledamot (FP) i regionfullmäktige, hade häromdagen en bra debattartikel i Sydsvenskan, där de båda utvecklar sin syn på regeringens ansvar för frågan. Jag delar helt deras åsikter om behovet av insatser från regeringen.

Även EU, och inte bara den svenska regeringen, bör tillfrågas om stöttande åtgärder. Enligt EU:s nya 2020-strategi ska investeringar i forskning och utveckling öka till 3procent av BNP. Men det handlar inte om statsstöd à la varven eller bilindustrin i Tyskland/Frankrike.

Jag kommer därför att i nästa vecka ställa flera frågor till kommissionen om hur EU:s forskningspolitik kan understödja nationella insatser för att skapa och behålla större forskningskluster i Östersjöregionen.

Vilken typ av övergripande insatser vad gäller infrastruktur såväl inom forskning som samhällsplanering kan EU bidra med?

Sedan tidigare har den svenska regeringen lyft fram medicinsk forskning som ett prioriterat område. Den svenska regeringen bör tillsammans med EU ge nya ekonomiska resurser till forskning och utveckling inom i synnerhet life science-området. Vilka inititativ planerar EU-kommissionen att ta i detta avseende?

För att underlätta för forskning och läkemedelsföretag behöver vi fokusera på reformer för regelförenkling, entreprenörskap, att riva handelshinder, ökning av arbetskraftsutbudet, hållbar utveckling och satsningar på forskning och innovation. Kommissionens förslag till ny strategin som ska ersätta Lissabonstrategin är tar upp detta men de preciserade och konkretiserade politiska målen saknas.

Ett helhetsperspektiv måste tas och det handlar om att reformera EU:s budget i grunden och flytta över stor del av dessa resurser till forskning och innovation. Det stora reformarbetet vad gäller EU:s jordbrukspolitik har precis inletts och vi jobbar hårt i den liberala gruppen för att omdirigera jordbruksstödet mot forskning och innovation.

Marit Paulsen gör här i jordbruksutskottet ett oerhört viktigt jobb och drar ett tungt lass för att försöka ändra politiken.

Maries och Mats artikel kan du läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar