fredag 5 juni 2009

Skånska vänner kryssar mig

EU-samarbetet är viktigt för Sverige som helhet, men allra viktigast är det för södra delen av Sverige. Det var också tydligt i folkomröstningarna om EU-medlemskap och om euron att befolkningen i södra Sverige uppskattar EU mer än man gör i övriga landet. När nu valet till EU-parlamentet närmar sig vore det konstigt om inte också denna skånska Europavänlighet får genomslag.

Vi som skriver under denna artikel kryssar Folkpartiets Olle Schmidt därföratt vi vet att det innebär en tydlig sydsvensk röst för mer EU-samarbete.

Våra främsta skäl är dessa:

Ja till euron. Danmark närmar sig nu en folkomröstning om införande av euron. Även i Sverige ökar stödet för den gemensamma valutan. Orsaken är naturligtvis den ekonomiska krisen som visat hur viktigt det är med ekonomiskt samarbete och hur bräcklig en liten valuta är när det stormar på de finansiella marknaderna. Euron stärker Sverige och om både Sverige och Danmark inför euron får dessutom samarbetet över Öresund ytterligare styrka. Det innebär fler jobb och nya möjligheter. Sverige ska vara en fullvärdig EU-medlem och sitta med vid förhandlingsborden när viktiga ekonomiska och politiska beslut fattas.

Fritt vårdval. Svensk sjukvård är på många sätt bra. Men det hindrar inte att tillgänglighet eller metoder ibland kan vara bättre på andra håll. För oss som bor nära kontinenten är det självklar att man ska få rätt att söka vård i annat EU-land och få detta betalt av hemlandstinget.

Ökat polissamarbete. Brottsligheten känner inga gränser, och som gränsregion är Skåne naturligtvis särskilt utsatt. Därför måste också polisens samarbete över gränserna förstärkas. Det behövs ett europeiskt FBI som tar krafttag mot knark, människohandel, terrorism och organiserad brottslighet!

Renare luft. När Barsebäck stängdes ökade koldioxidutsläppen och vi fick sämre luft i Skåne. EU behövs eftersom klimathotet inte känner gränser, men det behövs också ett samarbete för att bättre dra nytta av klimatsmart kärnkraftsenergi.

Många pratar om jobben i valrörelsen. Den som menar allvar med att använda EU till att stärka den gemensamma ekonomiska utvecklingen har ett ansvar att se till så att Sverige representeras av folk som kan ta position och ansvar i de parlamentetsutskott som har hand om ekonomiska frågor. Olle Schmidt har under sina år i parlamentet skapat sig en plattform som gör att han redan den första dagen som det nya parlamentet samlas kan ta det ansvaret.

Därför kryssar vi Malmös Olle Schmidt!

Sverker Oredsson, historiker Lund
Ewa Bertz, kommunalråd Malmö
Torkild Strandberg, kommunalråd Landskrona
Maria Winberg Nordström, kommunalråd Malmö
Christer Nylander, riksdagsledamot Kristianstad
Ulf Nilsson, riksdagsledamot Lund

1 kommentar:

  1. Heja Olle Schmidt! Jag tänker rösta på dig imorgon, det kan jag lova. Du behövs i Europaparlamentet.


    //en skånsk 20-årig juriststuderande.

    SvaraRadera