torsdag 25 juni 2009

Piratpartiet till de gröna och Litauens homofobiska lagar

Nu står det klart att Piratpartiet väljer att ansluta sig till den Gröna gruppen i Europaparlamentet. Detta är förvisso i linje med vad de tidigare sagt men jag tycker ändå att de gör ett misstag. I den liberala gruppen hade chansen till riktigt inflytande blivit större för PP, som den tredje största gruppen finns här möjligheten att påverka utgången av en fråga när hela parlamentet röstar. Tex. exempel telekompaketet, antidiskrimineringsdirektivet eller varför inte patientrörlighetsdirektivet. Det är ytterst sällan en fråga står och faller med hur de gröna röstar. Inget stoppar dock PP från att göra en ny bedömning och byta grupp i framtiden.

I förra veckan godkände det litauiska parlamentet en lag som förbjuder offentlig spridning av uppgifter som anses skönmåla eller främja homosexuallitet med motiveringen att sådan information kan skada ungdomars mentala och fysiska hälsa liksom deras intellektuella och moraliska utveckling...

Det är så att man baxnar!

Lagen bryter mot Europakonventionen, Lissabons rättighetsstadgar och EU-fördraget bara för att nämna några av de dokument som Litauen förbundit sig till att följa.

Det enda som nu krävs är att lagen får en signatur av president Valdas Adamkus för att den ska bli verklighet. Birgitta Ohlsson har tagit upp ärendet med en fråga till utrikesminister Carl Bildt och jag själv har skickat en fråga till Kommissionen om vad det gör för att säkerställa att yttrandefrihet och EU-lagar mot diskriminering på grund av sexuell läggning upprätthålls i unionen. Under tiden kan vi bara hoppas att Adamkus tar sitt förnuft till fånga och vägrar skriva under lagen.

//Olle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar