torsdag 25 juni 2009

Angående Barroso som Kommissionsordförande

Det pratas mycket om Barrosos framtid som Kommissionens ordförande, vad som är lite märkligt är att ingen pratar om några alternativ till Barroso utan diskussionen handlar uteslutande om NÄR han ska godkännas.

Folkpartiets liberala partigrupp ALDE har just avslutat ett tre dagar långt möte i Bristol där gruppens ställning i Barrosofrågan diskuterades. Inget enhälligt beslut togs men vi bestämde att hålla dörren öppen för förhandlingar med den konservativgruppen EPP om en eventuell omröstning redan i juli, sker inte detta kan omröstning tidigast ske när hela parlamentet samlas igen i mitten av september.

Personligen anser jag att det är av yttersta vikt att Kommissionen får en verksam ordförande så snabbt som möjligt. Vi kan inte i ett Europa med finnanskris, klimatförhandlingar och kraftigt stigande arbetslöshet ha en vingklippt ordförande för Kommissionen, europasamarbetets motor.

Utan en ordförande med ett tydligt mandat kommer det svenska ordförandeskapet, som redan står inför stora utmaningar, att få det ännu svårare att bland annat få bukt på finanskrisen och nå en global överenskommelse om klimatet i Köpenhamn. Att Europa inte kan enas om ordförandeskapsposten skickar även helt fel signaler om europasamarbetets effektivitet och dess förmåga att ta gemensamma beslut till Irland och deras kommande folkomröstningen om Lissabonfördraget, något som våra irländska kollegor i gruppen underströk på mötet.

Barroso måste även dra sitt strå till stacken. Han måste presentera ett politiskt program där han visar att han står upp mot otillåtna statsstöd och protektionistiska krav från de stora länderna och kan se till hela Europa. Detta för att övertyga parlamentet om att en snabbt godkände av honom är att föredra, inte för hans skull, utan för Europas.

//Olle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar