fredag 5 juni 2009

Läst i tidningen

Först och främst hoppas jag ni läst dagens ledare i Kristianstadbladet.

Johan Schück skriver idag en bra artikel i DN Ekonomi ”Euron vinner i längden”. Någonting säger mig att Johan har läst vår euro-rapport

I Financial Times idag skriver Anders Borg och Fredrik Reinfeldt om Sveriges prioriteringar på det ekonomiska området under det kommande ordförandeskapet. Reinfeldt och Borg skissar upp en mycket ambitiös agenda inför hösten där Sverige ska återställa förtroendet för finansmarknaderna, lösa kreditåtstramningen, rädda jobben och lära Europa budgetdisciplin (”Ordning i de offentliga finanserna!”). Allt detta är mycket gott och helt rätt prioriterat, frågan är bara om inte herrarna Reinfeldt och Borg haft betydligt större möjligheter att klara av dessa mål om Sverige hade anslutit sig till euron. Trots det svenska ordförandeskapet kommer Anders Borg även i fortsättningen att få sitta i väntrummet då euro-länderna pratar ihop sig inför mötena i Bryssel och förlorar där med inflytande och en viktig kanal för påverkan.


Olle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar