onsdag 24 juli 2013

Svar från Europols chef om Sinai

Den 9e juli skrev jag ett brev till Europols chef Rob Wainwright där bad honom uppmärksamma de fasansfulla övergrepp som sker i Sinaiöknen i Egypten. Flyktingar från Afrikas horn hamnar i klorna på människosmugglare i Sinai, ett ingenmansland utan lag och ordning, där de torteras i månader medan kidnapparna kräver lösensummor från släktingar runt om i världen.

Jag berättade om de två svenska männen som dömdes för utpressning av Solna tingsrätt i våras, den första domen av dess slag inom ramen för kidnappningarna i Sinai. Särskilt nu, med den politiska instabiliteten i Egypten, har vi ett gemensamt ansvar att sätta stopp för hemskheterna i Sinai. Jag bad därmed Wainwright att undersöka möjligheterna för EU att vidta åtgärder.

Igår fick jag svar från Wainwright som kunde meddela att Europol undersöker huruvida medborgare i andra EU-länder än Sverige varit offer för samma typ av utpressning. Om det skulle visa sig vara så har Europol enligt Wainwright möjlighet att bistå nationella utredare med hälp för att koordinera kampen mot människosmugglarna och utpressarna.

Wainwright berättade även att Europol förbereder en varning om Sinaibrotten som kan skickas till de europeiska polismyndigheterna för att man ska vara bättre förberedd på eventuella utpressningsfall.

Jag välkomnar Wainwrights svar. En gemensam ansträngning mot utpressningen i EU är viktigt för att snabbt och effektivt komma åt skurkarna. Jag hade gärna även sett att EU och FN bistår Egypten med stöd för att bekämpa människosmugglingen på plats.

Den 25 september organiserar jag ett seminarium i parlamentet för att diskutera situationen i Sinai. Wainwright har lovat att skicka en representent från Europol. Jag hoppas på en konkret och produktiv diskussion som kan ta oss till nästa steg.

Hemskheterna i Sinai får inte fortsätta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar