måndag 1 juli 2013

En historisk dag när Kroatien tar plats i EU

Idag, den 1 juli 2013, kan Kroatien äntligen ta plats vid EU:s förhandlingsbord i ministerrådet och här i Europaparlamentets sessionssal i Strasbourg.

Det är verkligen en historisk händelse. På 1990-talet var landet krig med Serbien.
Kroatien har genomgått en omfattande omvandlingsprocess från det att man ansökte om EU-inträde för tio år sedan. Rättsväsendet har reformerats för att förbättra rättssäkerheten, domstolarnas effektivitet, bekämpande av korruption och minoriteters rättigheter. Inom kort inleder även Serbien förhandlingar om medlemskap. EU har verkligen en enastående förmåga att ena Europa och försona forna fiender!

Men viktigast av allt är att det nu råder fred och stabilitet på Balkan. Det är för Kroatiens del Nato-medlemskapet 2009 och EU:s mjuka kraft som med den omfattande reformprocessen är motorn i denna för hela Europa så viktiga utveckling. Den här processen måste fortsätta på Balkan och senare med Turkiet.Från min plats i plenisalen ser jag Kroatiens flagga ta plats bland de övriga 27 flaggorna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar