fredag 26 juli 2013

Avvaktande svensk respons till förslag om EU-åklagare

Det är beklagligt att justitieminister Beatrice Ask inte stödjer förslaget om en EU-åklagare för att skydda skattebetalarnas pengar från bedrägeri. Det är i min mening en utmärkt idé för att komma åt försnillandet av EU-medel.

EU-kommissionen föreslog nyligen upprättandet av en gemensam EU-åklagare ur syfte att övervaka och undersöka bedrägeri och fusk med utbetalningar av EU-medel. Fem miljarder euro av europeiska skattebetalares pengar betalas ut felaktigt varje år. Värst är landsbygdsprogrammen inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ansvarig kommissionär Vivianne Reding sa i veckan att om vi inte själva står upp för vår gemensamma budget kommer ingen annan att göra det heller.

En gemensamma EU-åklagare ger oss större möjligheter att undersöka och följa upp felaktiga betalningar som görs i medlemsländerna.

Jag tycker att det är tråkigt att den svenska regeringens första kommentar till detta viktiga förslag var avvaktande och rent av negativt. Enligt Beatrice Ask kan upprättandet av en EU-åklagare vara en grund för att senare ta över nationell kompetens.

Jag tror att de europeiska medborgarna är mer oroade över den stora summan bortfifflade pengar än huruvida en åklagare som arbetar för ordning i utbetalning av skattepengar sitter i Stockholm eller Bryssel.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar